reklam govazd juniorfootball.am junior football

Գովազդ մեր կայքում

This post is also available in: en ru

Կապի միջոցներ.
Էլ. փոստ  juniorfootballam@gmail.com
Հեռ. (+374)99.72537

Մեր կայքին նվիրատվություն փոխանցելու համար տվյալներ.

Բանկը – EvocaBank («Էվոկաբանկ»)
Հաշիվը – 1660005462170100
Հաշվի անվանումը – «Աբրահամյան Սարգիս Ռաֆիկի» ԱՁ
Գումարը – xxx դրամ
Նպատակը – Նվիրատվություն
Մուծող – Անուն, ազգանուն
Անձը հաստատող փաստաթուղթ – անձնագիր կամ ID քարտ

Մեր կայքում գովազդի տարբերակները և արժեքը

120 x 60
120 x 90
120 x 240
125 x 125
Աջ սյունյակ՝ բոլոր էջերում
1 օրը՝ 500 դրամ

120 x 600
160 x 600
Աջ սյունյակ՝ բոլոր էջերում
1 օրը՝ 1.000 դրամ

250 x 250
Աջ սյունյակ՝ բոլոր էջերում
1 օրը՝ 2.000 դրամ

300 x 100
300 x 250
Աջ սյունյակ՝ բոլոր էջերում
1 օրը՝ 3.000 դրամ

300 x 250
468 x 60
Հոդվածներում
1 հոդվածը՝ 2.000 դրամ

970 x 90
Գլխավոր հատվածում՝ ԼՐԱՏՈՂ-ից վեր կամ վար
1 օրը՝ 5.000 դրամ

Հեղինակի մասին "Junior Football"

Leave a Reply